Laerskool MOUNT PLEASANT Primary School
 
Proud to be a Mountie !!

Home
About Us
Code of Conduct
Academic
Cultural
Sport
Photos
Contact Us

 

Mount Pleasant Primary School is committed to providing your child with a healthy and stable environment wherein your child’s spiritual, intellectual and physical needs can be met and developed to their maximum potential so that they can further their education with confidence. We are a values-driven school with the focus on the core values of respect, compassion, responsibility, integrity and work ethic.

Laerskool Mount Pleasant verbind hom tot die daarstelling van ‘n gesonde, betroubare, opvoedkundige leer-omgewing waarbinne elke kind se geestelike, intellektuele en fisiese behoeftes aan maksimale ontwikkeling blootgestel sal word sodat hy/sy hul toekomstige skoolloopbaan met vertroue kan voortsit en daarop uitbou. Ons is ‘n waardegedrewe skool met die fokus op die kernwaardes van respek, deernis, verantwoordelikheid, integriteit en werksetiek.

Laerskool MOUNT PLEASANT Primary School

Milner Street, Mount Pleasant, Port Elizabeth, 6070

PO Box 15067, Emerald Hill, 6011

Tel: +27 41 367 2973            Fax: +27 086 562 7797

Send Email

22 October 2017